Mer

Länk(ar)[Byteshandlens Historia] [Platser]
En växande huvudlista av listor av ställen såväl geografiska som lokala och globala på nätet
där bruksvärden av nyttigheter(1) kan handlas med på ett sätt som är gynnsamt för alla inblandade.

Vad innebär det att medla byteshandel?
Man letar efter sökta bruksvärden i produkter och tjänster och folk som tjänar på att byta dessa med varandra och även andra.

(1) varor och tjänster