Byteshandelns Historia
Om man googlar *Byteshandelns Historia* så får man fram följande information före alla andra sökresultat:
Pengar, i någon form, har varit en del av människans historia under de senaste 3 000 åren. Före den tiden antas det att ett annat system för byteshandel användes. Man arrangerade tillfällen att byta tjänster och varor på men det tog ibland lång tid. 

Naturligt Med Byteshandel
Kanske att man kan komma överens med sig själv, varandra och andra om att byteshandel är något som kommer naturligt eftersom människor, vare sig det är utbildade eller analfabeter kan förstå nyttan med att byta till sig saker som man hittat, tillverkat eller hittat på. 

Möjligheterna Till Byteshandel Har Förbättrats
Kan man lätt eller ganska lätt förstå att möjligheterna för byteshandel har ökat i vår tid? Man kan få lov att tycka det tycker en annan. Men är vi allmänt sett duktiga på att ta vara på dessa bättre förutsättningar att idka byteshandel lokalt, regionalt, nationellt och internationellt? Internet och sociala medier gör det lättare att skapa sätt att mötas på ifråga om köp och sälj och inte minst byten av nyttigheter,